Financie, dotácie

1. Financovanie akcií prebieha štandardne formou úveru. Ponuky na výhodný úver ako z hľadiska ekonomického, tak i z hľadiska ostatných podmienok pre Vás necháme spracovať a poradíme Vám, v čom sú pre Vás výhodné a naopak na čo si treba dať pozor.

2. Ďaľšou možnosťou financovania je úhrada ceny za dielo formou splátkového kalendára. V prípade Vášho záujmu o tento spôsob financovania Vám spracujeme ponuku.

 

Rýchlo k cieli