Rekonštrukcie lodžií

Rekonštrukcie lodžií na panelových a bytových domoch

Rekonštrukcie lodžií na panelových a bytových domoch sú realizované obvykle súčasne pri prácach na zateplení fasády a najčastejším dôvodom je blížiaci sa limit životnosti konštrukcií skladieb podláh predovšetkým hydroizolácie, zábradlia a výskyty porúch, ktoré napovedajú, že niečo nie je v poriadku (zatekanie do podhľadov balkónov, korodujúce zábradlie, odkvap apod.). Ďaľším dôvodom pre realizáciu rekonštrukcie je užívateľský komfort (požiadavky na interiér lodžie, vybudovanie zimných záhrad, zmena typu zábradlia z priehľadného na nepriehľadné apod.). Technické požiadavky na zateplenie objektov ďalej vyvolávajú nutnosť opráv lodžií z dôvodu eliminácie tepelných mostov, sanácie vád konštrukcií apod.).

 

FOTO po generálnej rekonštrukcii lodžií:

ELKOVI~1.JPG, 443x297, 30.09 KB

 

FOTO pred generálnou rekonštrukciou lodžií:

CIMG3004.JPG, 443x297, 20.12 KB

Referenčné stavby

Rýchlo k cieli

volajte bezplatne
0800 188 708

Podrobné kontakty 

Zaslať otázku
Zaslať dopyt