2. Vstupná podesta a podesta zádveria

- pre vstupné podesty volíme ako finálnu úpravu dlažbu, kedy je kladený dôraz na jej protišmykové vlastnosti, ktoré musia zodpovedať normatívnym požiadavkám a technickým predpisom

- pokiaľ je vstupná podesta nevyhovujúca, je realizovaná rekonštrukcia jej podkladu vrátane vytvorenia schodov, nájazdovej rampy, alebo bezbariérového prístupu

- súčasťou rekonštrukcie podesty je i úprava, alebo výmena zábradlia

- vybudovanie čistiacich zón sa realizuje ako v exteriéroch, tak je možné doplnkovo i v interiéroch

- pomocou domuroviek a zámočníckych prvkov je možno vytvoriť, alebo upraviť systém riešenia závetria

Rýchlo k cieli