3. Vonkajšie schodisko

- vonkajšie betónové schodisko je rekonštruované dlažbou s hydroizoláciou a doplnkovým systémom líšt, alebo jeho kompletnou náhradou za repliku, či iný systém vytvorený napr. z betónových prefabrikátov,  pomocou oceľových konštrukcií, alebo bezbariérových rámp

- pri schodiskách z prefabrikátov je realizovaná výmena stupňov a sanácia schodiskových ramien

- súčasťou rekonštrukcie schodiska je i úprava, alebo výmena zábradlia

 

Rýchlo k cieli