5. Zastrešenie vstupov

- u pôvodného zastrešenia vstupov formou betónových prefabrikátov sú sanované pohľadové časti betónu novými povrchovými úpravami a vrchná časť je upravená novým oplechovaním

- samostatne je tiež realizované nové vytvorenie zastrešenia vstupov, napríklad formou betónových prefabrikátov, oceľovou konštrukciou s priehľadnou, alebo plnou výplňou, vrátane prípadného odvodu zrážkovej vody pomocou žľabu, alebo tvaru striešky mimo vstup

 

Rýchlo k cieli