6. Osvetlenie (elektroinštalácia)

- osvetlenie vstupnej časti je obvykle realizované pomocou senzoru spínaného na pohyb v blízkosti vstupných dverí, alebo zvončekového tabla s časovým spínačom

Rýchlo k cieli