7. Prístupová cesta

- prístup k vstupnému portálu upravujeme jednoúrovňovými chodníkmi pomocou zámkovej dlažby lemovanej obrubníkmi, alebo inými betónovými prvkami

 

Rýchlo k cieli