1. Oceľové balkóny

 Zavesené oceľové balkóny, vzhľadom k ich skončeniu životnosti, alebo poruchám, je obvykle nutné demontovať a realizovať celkovú výmenu. Nové balkóny sú navrhované z ľahkých oceľových konštrukcií, alebo z betónových prefabrikovaných dielcov. Individuálne podľa dispozície objektu, je možné navrhnúť alternatívne riešenie.

1.1. Výmena za novú kovovú konštrukciu

- jedná sa buď o repliku, alebo o nové riešenie

- používajú sa materiály oceľ, hlinník, nerez apod. (napr. hlinníková podlaha + žiarovo zinkovaná oceľová konštrukcia + žz. plechy s farebnou povrchovou úpravou)  

- rozmery balkónov pri návrhu nového riešenia nemusia byť zachované a je možné ich prispôsobiť požiadavke na zväčšenie balkónu (napr. namiesto balkónu 2,4x1,0m možno zhotoviť nový zavesený balkón rozmerov 3,3 x 1,4 m)

- tvar balkónov môže byť obdĺžnikový, polkruhový, kombinácia obdĺžnika s polkruhom apod. 

- je tu možné zhotoviť dodatočné konštrukcie, ako je závetrie, striešky apod.

- pre návrh nových balkónových systémov je nutné overenie únosnosti kotviaceho podkladu a správne dimenzovanie kotvenia pre nové balkóny, ktoré sa realizuje vždy nanovo ako súčasť dodávky

 

 FOTO po rekonštrukcii oceľových závesných balkónov a nové oceľové závesné balkóny s Al podlahou:

P7010060.JPG, 443x297, 36.74 KB

 

FOTO pred rekonštrukciou oceľových závesných bakónov:

TEFNIK~1.JPG, 443x297, 32.66 KB

 

 

1.2. Výmena za nové prefabrikované balkóny

- po demontáži oceľových balkónov je vykonaná montáž betónových prefabrikovaných prvkov nových balkónov priebežne vrátane kotvenia

- montáž sa realizuje buď formou založenia na zvislom panely do vysekaných káps, (bez nutnosti zhotovenia základov) alebo v prípade nutnosti vrátane vybudovania nosných betónových základov v teréne

- nové betónové balkóny sú štandardne dimenzované na úžitkový rozmer podlahovej plochy 3,3 m x 1,3 m alebo individuálne podľa priania zákazníka a dispozíc domu

- zábradlie balkónu je obvykle prefabrikované (plné), variantne je možné zvoliť kovové apod.

- bočné steny balkónov je možné navrhnúť tvarovo i výplňovo napr. ako plné, alebo odľahčené

 

FOTO po rekonštrukcii oceľových závesných balkónov za nové prefabrikované betónové balkóny: 

VS.jpg, 443x297, 25.32 KB

 

FOTO pred rekonštrukciou oceľových závesných balkonov za nové prefabrikované betónové balkóny:

P1050058.JPG, 443x297, 31.91 KB

Referenčné stavby

Rýchlo k cieli

volajte bezplatne
0800 188 708

Podrobné kontakty 

Zaslať otázku
Zaslať dopyt