1. Podlahy lodžií

 1. Základná skladba pôvodných podláh:

1.a )  podklad na nosnom panely tvorí samostatná betónová spádová vrstva:

- vzhľadom k stavu spádových betónových vrstiev na nosnom panely je veľká pravdepodobnosť, že pri rekonštrukcii bude pôvodná spádová vrstva navrhnutá k vybúraniu, realizácia prípadnej sanácie betónu a výstuží a bude navrhnuté vytvorenie novej spádovej vrstvy (na bázi betónu, spádových klinov apod.), ktoré je možné súčasne riešiť i vrátane zabudovania tepelného izolantu pre elimináciu tepelných mostov vznikajúcich cez podlahový panel lodžie

1.b ) podklad je vytvorený priamo samotným panelom

- samotný spádovaný podlahový panel je obvykle v 70% prípadoch odolný proti zvetrávaniu povrchových vrstiev a je možné ho použiť po kontrole, alebo stavebném prieskume priamo ako podklad pod budúce krycí vrstvy vr. hydroizolácie

2.Hydroizolačná vrstva a povrchová úprava

- na správne pripravený a vyspádovaný podklad aplikujeme hydroizolačnú vrstvu (stierkové hydroizolácie, hydroizolačné fólie apod.) s dôrazom na dilatačné detaily pri prechode u soklovej časti.

- finálna úprava povrchov sa realizuje dlažbou (alternatívne nášľapovými stierkovými hmotami) vr. obkladu sokla, odkvapu apod.

Ponúkame i ďaľšie metódy riešenia, ktoré doporučujeme na základe obhliadky objektu.

2011-11-14%2014_29_47.jpg, 443x297, 11.94 KB

Referenčné stavby

Rýchlo k cieli