2. Zábradlie lodžií

Na miesto pôvodných zábradlí kovových, alebo prefabrikovaných ponúkame zábradlia:

a) kovové zábradlia

-  ponúkame zábradlia so žiarového zinku s výplňami cetris, drátosklo, sendvičové dosky, alebo connex, ďaľšie možnosti sú hlinníkové zábradlia s výpňami sendvičových dosiek, alebo connex. Povrchové úpravy kovových zábradlí sú realizované práškovou vypaľovacou farbou.

2012-09-11%2013_47_59.jpg, 443x297, 16.35 KB

 

b) murované zábradlia

- zaujímavým riešením je náhrada zábradlia vymurovaním na staticky zaistenej konštrukcii s povrchovou úpravou fasádna omietka

IMG_0546.JPG, 443x297, 30.35 KB

 

c) oprava pôvodného zábradlia

- v prípade nutnosti repasácie, alebo opravy pôvodných zábradlí, či ich prekotvenie navrhujeme optimálny postup individuálne

slan po.JPG, 443x297, 21.28 KB

Referenčné stavby

Rýchlo k cieli