3. Rozšírenie lodžií

Ďaľšou možnosťou skvalitnenia bývania je zväčšenie úžitkovej plochy lodžií, ktoré realizujeme pomocou betónových prefabrikovaných prvkov,  alebo oceľových nosníkov a podpier.

2011-11-21%2012_58_00.jpg, 443x297, 26.87 KB
2011-11-14%2014_29_38.jpg, 443x297, 12.26 KB

Referenčné stavby

Rýchlo k cieli