5. Zastrešenie lodžií

a) oplechovaním pôvodnej betónovej striešky

b) vytvorením spádovej konštrukcie

- na pôvodnej betónovej strieške vytvoríme drevenú pultovú konštrukciu s plechovou krytinou

c) samostatná nosná konštrukcia striešky

- v prípade nového zastrešenia spracujeme návrh nosnej oceľovej konštrukcie, alebo využijeme typových riešení, ( ako krytinu je možno zvoliť plech, connex, drátosklo apod.)

 

Referenčné stavby

Rýchlo k cieli