Zateplenie domov

Zateplenie obvodového plášťa

Zateplenie zvislého obvodového plášťa domu (fasády) realizujeme kontaktnými zatepľovacími systémami renomovaných výrobcov napr. Weber Terranova, Baumit, Stomix a Caparol. Kontaktný zateplovací systém umožňuje kvalitné opracovanie jednotlivých detailov fasády s použitím systémových prvkov. 

V.jpg, 443x297, 37.35 KB

Výhody nami realizovaného zateplenia fasády:

1. Súčasťou prác je realizácia podľa platných technických a technologických predpisov od výrobcov materiálov a v súlade s projektovou dokumentáciou stavby.

2. Skladby zatepľovacích systémov sú kontrolované ako vo fáze prípravy výroby tak i v dobe realizácie diela.

3. Práce vykonávame odbornými a preškolenými pracovníkmi s dlhoročnou praxou.

4. Súčasťou sú i technologické dodávky nevyhnutné, alebo súčasne realizovateľné s úpravami fasády:

a) klampiarske práce (parapety, okapnice, oplechovanie)

b) ukončenie zateplenia k ďalším konštrukciám na dome (okná, dvere, balkóny, zábradlie, dilatácie)

c) sanačné práce (betonovej konštrukcie, výstuže, kotvenia, omietky)

d) predĺženie odvetrania (špajzové skrine, odvetranie strechy v atike)

e) hromozvod a elektroinštalácie (prekládky, nové systémy)

f) odkvapový chodník (rekonštrukcie)

5. Sme technicky a komponentne vybavení, aby sme dokázali zabezpečiť riadne zariadenie staveniska vrátane súvisiacich bezpečnostných opatrení.

6. V súvislosti s našou špecializáciou na bytové a panelové domy máme prehľad v používaní moderných technologií, riešení a disponujeme skúsenosťami ako z praxe tak i z projekčnej činnosti a technickej prípravy. Vzhľadom k tomu, že realizujeme zateplenie a rekonštrukcie ďaľších technologických celkov na dome (suterény, časti domu pod terénom, strechy, výmeny výplní otvorov, balkóny, lodžie, vzduchotechnika apod.), dokážeme poskytnúť kompletné služby a dodať ucelené dielo takpovediac na "kľúč".

7. Kladieme si za cieľ zaistiť pre našich klientov svojim prístupom kľud, kvalitu, istotu a bezpečnosť realizácie na nevyhnutne nutnú dobu potrebnú k zhotoveniu zadaného diela.

Otrokovice Hlavní.jpg, 443x297, 31.06 KB

Podrobnosti

Referenčné stavby

Rýchlo k cieli