Rovné strechy

pl1.jpg, 441x295, 17.54 KB

Pred zahájením úvah o realizovaní novej povlakovej krytiny strechy je potrebné správne vyhodnotiť stav a skladbu pôvodnej strechy. K tomuto je nutné vychádzať z pôvodnej projektovej dokumentácie domu a doporučujeme overiť skutočný stav realizovaním sondy (minimálne 2 ks)  do strešného plášťa.

Na základe overenia skladieb pôvodnej strechy a skutočného stavu strešného plášťa je možné následne zvoliť, či je možné aplikovať nové vrstvy strechy na pôvodnú, alebo  je nutné pôvodné skladby strechy odstrániť.

Referenčné stavby

Rýchlo k cieli

volajte bezplatne
0800 188 708

Podrobné kontakty 

Zaslať otázku
Zaslať dopyt