Podlahy lodžií 

Základná skladba pôvodných podláh

1. podklad na nosnom panely tvorí samostatná betónová spádová vrstva

Vzhľadom k stavu spádových betónových vrstiev na nosnom panely je veľká pravdepodobnosť, že pri rekonštrukcii bude pôvodná spádová vrstva navrhnutá k vybúraniu, realizácia prípadnej sanácie betónu a výstuží a bude navrhnuté vytvorenie novej spádovej vrstvy (na bázi betónu, spádových klinov apod.), ktoré je možné súčasne riešiť i vrátane zabudovania tepelného izolantu pre elimináciu tepelných mostov vznikajúcich cez podlahový panel lodžie 

2. podklad je vytvorený priamo samotným panelom 

Samotný spádovaný podlahový panel je obvykle v 70 % prípadoch odolný proti zvetrávaniu povrchových vrstiev a je možné ho použiť po kontrole, alebo stavebném prieskume priamo ako podklad pod budúce krycí vrstvy vr. hydroizolácie 

Hydroizolačná vrstva a povrchová úprava 

Na správne pripravený a vyspádovaný podklad aplikujeme hydroizolačnú vrstvu (stierkové hydroizolácie, hydroizolačné fólie apod.) s dôrazom na dilatačné detaily pri prechode u soklovej časti. 

Finálna úprava povrchov sa realizuje dlažbou (alternatívne nášľapovými stierkovými hmotami) vr. obkladu sokla, odkvapu apod. 

Ponúkame i ďaľšie metódy riešenia, ktoré doporučujeme na základe obhliadky objektu.

[image]StavebneCinnosti/PodlahyLodzii/podlahy-lodzii-001.jpg[/image]

Rýchlo k cieli

volajte

0903 286 837

Podrobné kontakty

Zaslať dopyt