Zábradlie lodžií 

Na miesto pôvodných zábradlí kovových, alebo prefabrikovaných ponúkame zábradlia.

Kovové zábradlia 

Ponúkame zábradlia so žiarového zinku s výplňami cetris, drátosklo, sendvičové dosky, alebo connex, ďaľšie možnosti sú hlinníkové zábradlia s výpňami sendvičových dosiek, alebo connex. 

Povrchové úpravy kovových zábradlí sú realizované práškovou vypaľovacou farbou. 

Murované zábradlia 

Zaujímavým riešením je náhrada zábradlia vymurovaním na staticky zaistenej konštrukcii s povrchovou úpravou fasádna omietka 

Oprava pôvodného zábradlia 

V prípade nutnosti repasácie, alebo opravy pôvodných zábradlí, či ich prekotvenie navrhujeme optimálny postup individuálne

Rýchlo k cieli

volajte

0903 286 837

Podrobné kontakty

Zaslať dopyt